Instemming beleid servicekosten voor een jaar

Huurdersraad Vestia heeft in december 2022 ingestemd met aanpassing van het beleid servicekosten voor de duur van 1 jaar. Hierin is ook een plan van aanpak met aanvullende verbeteringen opgenomen. Er is afgesproken dat het beleid servicekosten volgend jaar wordt geëvalueerd met Hof Wonen. De Huurdersraad heeft instemmingsrecht op het beleid over servicekosten. Hof Wonen gaat komend jaar aan de slag met verbeteringen en in de gezamenlijk evaluatie zal blijken hoe het beleid moet worden bijgesteld.

Workshop Servicekosten Huurdersdag 2018
Huurdersdag 2018 (Huurdersraad Vestia)

Deel dit bericht