Bestuur

Bestuursleden voor Huurdersraad Hof Wonen stellen zich voor

Huurdersraad Hof Wonen en Hof Wonen werken op verschillende manieren samen om de gezamenlijke belangen van Hof Wonen huurders te behartigen en de kwaliteit van woningen en woonomgeving te verbeteren. Op basis van de Overlegwet hebben de huurdersorganisatie en corporatie beiden rechten en plichten waaraan zij zich dienen te houden. Samenwerken doen de huurdersorganisatie en de corporatie op de volgende manieren:

  1. Overleg en communicatie:

Huurdersraad Hof Wonen en Hof Wonen overleggen periodiek over het (voorgenomen) beleid van de corporatie en andere actualiteiten. Hof Wonen informeert de huurdersraad proactief. Regelmatig overleg is essentieel om informatie uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en uitdagingen.

  1. Formele samenwerkingsovereenkomst:

De samenwerking tussen Huurdersraad Hof Wonen en Hof Wonen is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Naast de rechten en plichten die voortvloeien uit de Overlegwet staan hier ook extra afspraken in. Tevens hebben Huurdersraad Hof Wonen en Hof Wonen afspraken gemaakt die bewonerscommissies betreffen. In de kruisjeslijst, die een bijlage op de samenwerkingsovereenkomst is, staan alle rechten en plichten op een rij.

  1. Vertegenwoordiging en inspraak:

Huurdersraad Hof Wonen behartigt de gezamenlijke belangen van de huurders van Hof Wonen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over huurverhogingen, onderhoudskwesties, renovaties en andere beslissingen die huurders beïnvloeden. Huurdersraad Hof Wonen geeft input, doet voorstellen en verzamelt feedback van medehuurders om deze vervolgens aan Hof Wonen voor te leggen.

  1. Adviesorgaan:

Huurdersraad Hof Wonen dient als een adviesorgaan voor Hof Wonen. Bij belangrijke beslissingen kan Hof Wonen de input en expertise van de Huurdersraad Hof Wonen inwinnen voordat ze een definitieve beslissing neemt. Dit helpt om beslissingen meer in lijn te brengen met de behoeften en wensen van de huurders.

  1. Gezamenlijke projecten:

De Huurdersraad Hof Wonen en de Hof Wonen werken samen aan specifieke projecten die de leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving verbeteren. Dit kan gaan om initiatieven op het gebied van duurzaamheid, sociale activiteiten, veiligheid, enzovoort.

Robert Kwakkelstein
Na enige jaren in de Algemene Raad en het bestuur van Huurdersraad Vestia te hebben gezeten en een aantal scholingsmomenten verder te zijn, voel ik me meer en beter op mijn plek in de Huurdersraad voor de belangenbehartiging van Vestia huurders en huurders in het algemeen, dan in het begin het geval was. De manier waarop de werkgroepen bezig zijn samen met het secretariaat en het bestuur, om samen tot een zo’n goed mogelijke samenwerking te blijven komen met Vestia, ligt me na aan het hart. Ik zet graag deze lijn door bij Huurdersraad Hof Wonen. Ik denk dat ik vanuit het content producerende vakgebied ook zeker een bijdrage kan leveren in de communicatie naar buiten toe, en of binnen de verschillende organen van deze organisatie. Ik beschik over een sterk analytisch vermogen en kan goed communiceren met allerlei mensen die diverse achtergronden hebben.

Ervaringen & kennis

Naast mijn huidige functie als bestuurslid bij Huurdersraad Vestia organiseer ik als secretaris de meetings van www.Beatstadradio.nl, een Haags getint, online radiostation. Daarnaast zat ik in het bestuur van PPNL (de Piratenpartij) en verrichte daar als vrijwilliger diverse PR werkzaamheden, variërend van interactieve video promo’s voor de kieslijst kandidaten bij de Tweede Kamer Verkiezingen van 2021 tot het maken van andere promotiematerialen zoals vlaggen en ander drukwerk. Daarnaast doe ik freelance muziek- en video producties, soms een CD co-produceren, dan weer wat sessie werk. Nooit een saai moment in het leven. Ik heb veel ervaring met computers en mobiele communicatiemiddelen, redelijke kennis van WordPress en HTML. Daarnaast ben ik prima in de gelegenheid zelfstandig te werken binnen een klein  teamverband. Ik heb ervaring met vergaderingen en voor publiek spreken, ben niet verlegen en wel doortastend, onderzoek alles en behoud het best werkende. Mijn levensmotto is: Doe wel en zie niet om. (Niet teveel in ieder geval).

 

Buddy Pangemanann

Motivatie voor bestuurswerk binnen het kader van vrijwilligerswerk heb ik al sinds mijn middelbare school tijd. De basis ligt in mijn gevoel voor sociale betrokkenheid binnen een ‘gemeenschap’, dat ik al vanaf mijn tienerjaren heb. Zo begon ik in mijn tienerjaren aan werkgroepjes op school, krantje en jeugdtraining in de sportvereniging en later bestuurswerk. Bestuurswerk, met name als penningmeester, heb ik zo’n 20 jaar gedaan bij enkele sportverenigingen en een motorclub, met hier en daar meewerken en ondersteuning geven bij activiteiten.
Bij mijn studie aan de RU Leiden ben ik ca. 5 jaar student-lid geweest van het dagelijks bestuur van de subfaculteit Pedagogiek en van daaruit ook student-lid van de Faculteitsraad Sociale Wetenschappen. Hier heb ik kennis gemaakt en ervaring opgedaan met meer formele procedures zoals financiering en benoemingen, ook op hoge functies, en daarnaast met samenwerking en sociale cohesie ontwikkelen tussen verschillende groepen, vooral jong volwassenen.
Daarna ben ik 10 jaar bestuurslid (formeel penningmeester, maar in praktijk mede project-organisator) geweest in een stichting voor een community-art theatermaker. Dit was voor een oudere, van oorsprong Amerikaanse, theatermaker die in Amsterdam al een hoge status had verworven in de culturele kringen. Door de aard van de kunst was sociale cohesie een van de basis kenmerken, waarbij de omgeving Amsterdam voor evidente internationale invloeden zorgde. Hoogtepunt was wel dat wij contacten gingen leggen toen Istanbul culturele hoofdstad van Europa was. We hebben in 2 jaar veel contacten kunnen maken, maar geen echt project in Turkije kunnen realiseren. Een klein samenwerkingsproject met een Italiaanse theater company lukte wel en ik heb er 3 heel goede vriendschappen en ruim een jaar
(deeltijd) wonen in Istanbul aan over gehouden.
De laatste 4 jaar ben ik bezig geweest als vrijwillig bestuurder bij De Zonnebloem, regio Den Haag, als secretaris (2 jaar), en bij de afdeling Segbroek als voorzitter (ook 2 jaar). Daar ben ik recent mee gestopt, omdat ik daar nauwelijks enige uitdaging kon vinden. Recent ben ik lid geworden van de Cliëntenraad van WZH Sammersbrug, een verpleeghuis in de WZH groep waar ook mijn moeder is opgenomen. Qua
functie, maar ook wat betreft de professionaliteit, is deze te vergelijken met de Huurdersraad. Deze laatste heb ik vrijwel gelijk opgestart met een rol voor mij in de Huurdersraad.
Voor beide heb ik de ambitie om bij te dragen aan een zo goed mogelijke ondersteuning, en daarmee vervulling van een goed gevoel van welzijn, van de respectievelijke doelgroep/cliënten (veelal ook in grote mate patiënten) en huurders.

 

Luwi Martina

Mijn naam is Luwi Martina, ik ben woonachtig in Den Haag en lid van de Algemene Raad van Huurdersraad Vestia. Mijn eerste stap als vrijwilliger begon met een cursus om wijkambassadeur te worden bij de Huurdersraad. Na een succesvolle afronding van de cursus groeide ik snel door naar de functie van lid van de Algemene Raad met de inzet: helpen waar het nodig is en op zoek gaan naar hoe het beter kan.
Ik heb mij in teamverband samen met andere leden van de Huurdersraad ingezet voor de huurders van Vestia. We hebben daarbij hard gewerkt om te zorgen voor een betere corporatie. Met de splitsing van Vestia komt er een nieuwe realiteit. De huurders krijgen weer perspectief. Dit motiveert mij om meer te doen voor deze huurders.
Hof Wonen is het nieuwe Vestia voor het deelgebied Den Haag en delen van overig Nederland. Met
trots kan ik zeggen dat ik de kans heb gekregen én heb gegrepen om mijn steentje bij te dragen aan
de procedure van de splitsing. De nieuwe corporatie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Een
daarvan is het oprichten van de nieuwe huurdersorganisatie. Daarvoor is een nieuw bestuur nodig. Ik
wil graag bijdragen aan het oprichten van de nieuwe huurdersorganisatie en verder meedenken met
het team dat Hof Wonen gaat helpen bij het beter horen en helpen van de Hof Wonen huurders. Om
deze reden wil ik mezelf als kandidaat voorstellen voor de positie van bestuurslid binnen het bestuur
van Huurdersraad Hof Wonen.
Een deel van mijn motivatie voor de Huurdersraad was “de kans om in teamverband te werken aan
een doelgerichte woningcorporatie” en de meest belangrijke “werken naar een betere en gezonde
toekomst voor de huurders.” Ik heb beide met plezier gedaan. Ik wil graag de kans om hiermee verder
te gaan en door te groeien naar de rol van bestuurslid voor Huurdersraad Hof Wonen.

 

Kyara Willemse

Mijn naam is Kyara Willemse ik ben 23 jaar en woon in Den Haag.

Momenteel studeer ik Communicatie aan de Haagse Hogeschool en zit ik in het derde jaar van mijn opleiding. In mijn vrije tijd sport en lees ik graag, hierdoor ben ik veel in de sportschool en de bibliotheek te vinden.

Ik ben een zeer enthousiaste en gedreven communicatie student, en ik ga graag een stap verder om met mijn kennis en vaardigheden een organisatie te helpen.

De vrijwilligers positie bij de Huurdersraad sprak mij daarom enorm aan omdat ik, als communicatie student, altijd klaar sta om een organisatie te helpen!