Werken bij de Huurdersraad

Lees hier meer over onze organisatie en jouw plek daarin als betaald medewerker

Wat is een huurdersorganisatie

Een huurdersorganisatie is een wettelijk bepaald orgaan dat de gezamenlijke belangen van de huurders van een woningcorporatie dient door te adviseren, enigszins vergelijkbaar zoals een ondernemingsraad dat voor en door de werknemers doet. De huurdersorganisatie is gesprekspartner van de woningcorporatie en adviseert over voorgenomen beleid.

Wat is Bureau Huurdersraad, Huurdersraad Hef Wonen, Huurdersraad Hof Wonen & Huurdersraad Stedelink

Woningcorporatie Vestia splitst op 1 januari 2023 in drie woningcorporaties met het kerngebied in Rotterdam (Hef Wonen), Den Haag (Hof Wonen) en Zoetermeer & Delft (Stedelink). Huurdersraad Vestia had een aantal betaalde medewerkers in dienst, vanaf 1 januari 2023 blijft de werkgeversrol doorlopen in de stichting Bureau Huurdersraad van de drie huurdersorganisaties voortkomend uit Huurdersraad Vestia. Of je voor of na 1 januari bent gestart als medewerker, maakt dus geen verschil. Het gezamenlijke Bureau Huurdersraad werkt voor de drie nieuwe zelfstandige huurdersorganisaties Huurdersraad Hef wonen, Huurdersraad Hof Wonen & Huurdersraad Stedelink. Die startten met hun werk ook op 1 januari 2023.

De drie onafhankelijke stichtingen Huurdersraden zijn gezamenlijk opdrachtgever van Bureau Huurdersraad. Je bent daarnaast dan ook onderdeel van het Bureau dat zich gezamenlijk inzet voor alle drie de organisaties en het Bureau zelf.

De drie Huurdersraden zijn onafhankelijke stichtingen waarvan het vrijwillige bestuur bestaat uit maximaal negen personen, allen huurders van die woningcorporatie. Het Bureau Huurdersraad adviseert deze raden.

Samen met collega’s, bureaumedewerker en beleidsmedewerkers, ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij het Bureau en adviseer je de Huurdersraden. We vormen een klein, slagvaardig en enthousiast team van medewerkers, waarin we een prettige, informele en dynamische werksfeer creëren.

De organisaties blijven voorlopig formeel gevestigd op Fonteinbos 1C in Zoetermeer, het werk zal zich grotendeels afspelen in de grote gemeenten waar de nieuwe woningcorporatie is gevestigd en jouw werkfocus op ligt.

Deel dit bericht