Geslaagde en gezellige Huurdersavond!

Op 9 mei 2023 vond de jaarlijkse huurdersavond van Hof Wonen plaats in de Waalse Kerk. Lag het aan de locatie, lag het aan de ambiance, lag het aan het goede eten of de lekkere muziek? Ruim honderd mensen hadden een gezellige en ontspannen avond. Velen wilden meer weten over wat er veranderd was met de overgang van Vestia naar Hof Wonen. Zij wisten niet dat de Huurdersraad een onafhankelijke belangenbehartiger is van de huurders van Hof Wonen. Nu wel.

Voor sommigen was het een gezellig avondje uit. Zij kwamen om contacten te leggen. Er werd druk gebruik gemaakt van de kerkbanken! Anderen kwamen om informatie op te halen over duurzaamheid, meer specifiek: over zonnepanelen. Velen wilden van het gas af. Een enkeling wou de Waalse Kerk van binnen bekijken. Opvallend: velen stelden dat de service van Hof Wonen beter was dan die van Vestia. Hof Wonen staat dichter bij de huurders, zo werd vaak gezegd.

Bestuursvoorzitter Bert Ham van Hof Wonen was er ook en ging met veel huurders praten. Het leukste vond hij de verschillende verhalen van de huurders, waar hij in de bestuurskamer een meer eenduidig verhaal mee maakte. Hij prees de rol van de energiecoaches en van de wijkambassadeurs. Hij vergeleek de rol van de laatste groep met die van de wijkbeheerders van Hof Wonen, mensen die allen dicht bij de bewoners staan. Ham kon in een moeite door ook nog wat individuele huurders helpen met hun vragen.

Nog een opvallend iets. Maar heel weinig huurders klaagden over het slecht uitvoeren van reparaties. Toch hadden de aanwezige mensen van het Klant Contact Centrum van Hof Wonen het best druk. De Top Vier van de vragen betroffen: lopende en nieuwe reparatieverzoeken, overlast in de omgeving, schoonmaak en planmatig onderhoud. Het KCC belde de dagen na de Huurdersavond naar de huurders over de behandeling van hun klachten en vragen.

Rob Kunst, een half jaar werkzaam bij de gemeente Den Haag, was er ook. Hij houdt zich bezig met de prestatieafspraken. Die worden gemaakt tussen de gemeente, Hof Wonen en de Huurdersraad en gaan onder meer over de wijze van uitvoeren van reparaties (correct en tijdig). Hij wil graag contact houden met de corporaties en hun huurders leren kennen. Het viel Kunst op dat er veel werd gevraagd over energie en duurzaamheid.

Er waren drie kraampjes met informatie. Die van de energiecoaches werd druk bezocht. Hun motto was: een kleine gedragsverandering levert veel besparing op. Bij de wijkambassadeurs werd wel informatie opgehaald maar tot meer diepgaande gesprekken kwam het daar niet. De mensen in het kraampje van de Huurdersraad waren meer dan tevreden. Zij konden de contactinformatie van veel nieuwe vrijwilligers noteren.

Kortom: de Huurdersraad Hof Wonen kan terugkijken op een geslaagde Huurdersavond!

Verslag door: Ronald van der Spiegel

Zie hier de foto’s van deze dag

Foto’s door: Bart Versteeg

Deel dit bericht