Huurverhoging 2023

De Huurdersraad heeft zich ingespannen om er voor u het maximale uit te halen

De Huurdersraad heeft een belangrijke adviserende rol bij het vaststellen van de huurverhogingen en huurverlagingen per 1 juli van ieder jaar. Vooral dit jaar, nu er een nieuwe ‘Vestia’ is in de vorm van Hof Wonen, waren de verwachtingen van de Huurdersraad hoog gespannen. Na jaren van maximale huurverhogingen en minimale uitgaven aan onderhoud verwachtte de Huurdersraad een zeer gematigd huurbeleid.

 

Sociale huurwoningen

Het voorstel van Hef Wonen luidde:

De sociale huurwoningen die geen huurverlaging naar 575 krijgen, krijgen een huurverhoging van 2,6% en huishoudens met een hoog middeninkomen en een hoog inkomen krijgen een huurverhoging van 50 of 100 euro. 

De Huurdersraad maakt zich grote zorgen over met name de betaalbaarheid voor de hoge inkomens, ook al wordt de huurprijs nooit meer dan 1.015 euro. Met Hof Wonen is daarom afgesproken voor deze groep huurders een maximale huurverhoging van 3,5% af te spreken. Komen huurders dan toch in de betalingsproblemen vanwege de hoge huur, is maatwerk mogelijk.

 

Dure huurwoningen

De Huurdersraad is er voor iedere huurder, dus ook voor huurders die in een dure huurwoning wonen. Het huurverhogingsvoorstel voor deze woningen was 4,1%. Ook deze huurders hebben jaar op jaar vanaf 2012 de maximale huurverhoging moeten betalen.  De Huurdersraad wilde dat dit jaar ook voor deze groep een milder huurverhogingspercentage zou gaan gelden. 

Helaas is de corporatie niet met ons meegegaan in dit voorstel en volhardde in haar standpunt.  De Huurdersraad heeft ook hier afgesproken dat huurders met een dure huurwoning bij de corporatie voor maatwerk terecht kunnen als zij in financiële problemen komen door te hoge woonlasten. 

 

Huurkorting voor woningen met een energielabel D, E, F of G

Het advies van de Huurdersraad om alle woningen met een D, E, F en G-energielabel te verlagen naar 575 euro is helaas ook niet overgenomen door Hef Wonen. Daar staat tegenover dat Hof Wonen tempo maakt in het verbeteren van de woningen. 

 

Pleidooi voor drempelloze communicatie over inkomensondersteunende regelingen

De Huurderraad heeft Hof Wonen opgeroepen om extra te investeren in goede communicatie naar de bewoners over inkomensondersteunende regelingen. Hof Wonen deelde de zorgen van de Huurdersraad over de toename van (stille) armoede en heeft beloofd hier extra in te investeren.

 

Is de Huurdersraad tevreden?

Het is jammer dat niet alle voorstellen zijn overgenomen. Wat het uiteindelijk is geworden wordt als een stap in de goede richting ervaren.  

 

Meer weten over de huurverhoging?

Op de website van Hof Wonen kan je meer lezen over de jaarlijkse huurverhoging. Daar kan je ook informatie vinden over mogelijkheden voor huurverlaging.

https://storyset.com/home

Deel dit bericht