Enquête: Onderzoek vrijwilligers

Een van de speerpunten uit het jaarplan van de Huurdersraad dit jaar is om ons in te zetten op uitbreiding van ons team. Om ons werk goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat wij bestaan uit een team van diverse mensen waar onze medehuurders zich in kunnen herkennen. Daarom vragen wij u om onze enquête ‘Onderzoek vrijwilligers?’ in te vullen.

U kunt deelnemen aan de enquête door hem direct onderaan deze pagina in te vullen.

Wij verwerken uw antwoorden anoniem. Wij geven uw antwoorden niet door aan de corporatie of anderen. Om er zeker van te zijn dat de enquête alleen door huurders van Hof Wonen wordt ingevuld, vragen wij ter verificatie uw e-mailadres, postcode en huisnummer.

Onderzoek vrijwilligers
Ter verificatie hiervan vragen wij u hiervoor uw e-mailadres, postcode en huisnummer. Het beantwoorden van d e verdere vragen in deze enquête zijn optioneel. Wij verwerken uw antwoorden anoniem en koppelen deze niet aan uw naam, adres of e-mailadres, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
Wat is uw woonsituatie?
In welke levensfase bevindt u zich?
Bent u op de hoogte van de mogelijkheid om vrijwilliger te worden bij de Huurdersraad?
Hoe heeft u deze informatie verkregen?
Doet u al vrijwilligerswerk?
Wat motiveert u om vrijwilligerswerk te doen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Bent u op de hoogte van de voordelen van vrijwilligerswerk?
Heeft u interesse om vrijwilliger te worden bij de Huurdersraad?
Waarom heeft u geen interesse om vrijwilliger te worden? (meerdere antwoorden mogelijk)
Welke werkzaamheden wekken uw interesse? (meerdere antwoorden mogelijk)
Welke onderwerpen wekken uw interesse?
Hoeveel uur zou u hier gemiddeld mee bezig willen zijn?
Wilt u meer informatie ontvangen over een rol bij ons als vrijwilliger?

Deel dit bericht