Sfeervolle Huurdersavond 2024

Op 23 mei 2024 vond de jaarlijkse Huurdersavond van Huurdersraad Hof Wonen plaats in de Social Hub in Den Haag. Ruim honderd mensen hadden een gezellige en knusse avond, natuurlijk met veel voorlichting, lekker eten en goede muziek. De avond stond vooral in het teken van ontmoeten. 

Veel huurders gaven aan samen met hun buren te zijn gekomen. Zoals eigenlijk altijd kwamen er klachten over niet of slecht uitgevoerde reparaties. Er waren schrijnende verhalen van mensen die de dupe werden van een timmerman die een betegelde muur kapot maakte, van twee aannemers die ruzie maakten en niets uitvoerden, en van een medewerker van Hof Wonen die domweg met een slijptol aan de slag ging op het aanrecht.

Signalen van huurders

Een huurder vertelde over zijn situatie in een VVE complex. Dat is een complex met zowel huur- als koopwoningen. Hof Wonen vertegenwoordigt haar huurders daar in de VVE (Vereniging Van Eigenaren). Het komt vaak voor dat de VVE niet instemt met onderhoud. Maar wat moet je doen als zo’n VVE weigert om noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren? De huurder voelt zich machteloos.

Een andere huurder had last van een lekkage. Pas na vier weken kwam Hof Wonen kijken. In de tussentijd had de huurder de brandweer, politie en een aannemer ingeschakeld. Hij kreeg te horen dat hij dat niet had mogen doen.

Andere huurders gaven aan dat de voorlichting over de plannen in hun wijk tekortschoot. Ook kwam de rattenplaag ter sprake. 

Eén huurder woonde in een portiek met acht woningen. Een buur had rotzooi in het portiek gedumpt, waarna Hof Wonen de troep opruimde en de kosten over alle acht huishoudens verdeelde. Dit is natuurlijk niet toegestaan. Gelukkig was Caroline de Jager aanwezig. Zij is bestuurder van Hof Wonen en zal de huurders helpen.

Een andere vraag ging over duiventillen. De gemeente Den Haag is bezig met het opstellen van regels hiervoor. Een huurder wilde het goed doen en belde Hof Wonen om te vragen naar de regels. Hij kreeg te horen dat hij duiven mocht houden, maar dat hij ze niet mocht laten vliegen. De Jager gaat ook deze zaak uitzoeken.

Informatie vanuit de aanwezige partijen

Caroline de Jager was blij met de directe contacten met de huurders. Ze vertelde, net als het aanwezige Klant Contact Centrum (KCC) van Hof Wonen, dat zij de gesprekken met de huurders op prijs stelt. Het KCC had het druk; mensen stonden ervoor in de rij.

De gemeente Den Haag was goed vertegenwoordigd, met onder andere twee energiecoaches die uitleg gaven over de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen. Andere ambtenaren verstrekten informatie over de diensten en regelingen die de gemeente biedt voor huurders, en ook over duurzaamheid. 

Welzijnsorganisatie WijkZ verzorgde ook voorlichting en ontving een interessante vraag: kan WijkZ hulp bieden bij het tijdelijk uitlaten van een hond voor iemand die daar op dat moment niet toe in staat is?

Plenaire programma

De Huurdersraad legde de aanwezigen stellingen voor, waar men op kon reageren door een rode kaart (oneens) of een groene kaart (eens) op te steken. Het thema van de vragen was Tegenkracht, wat resulteerde in stellingen zoals: 

  • Ik voel mij veilig in mijn wijk en woning;
  • Ik ervaar geen overlast in mijn wijk en woning.

De meningen waren verdeeld. Velen waren het oneens met stellingen als:

  • Ik heb geen last van vocht, tocht en schimmel;
  • Ik begrijp de afrekening van de servicekosten;
  • Mijn wandschakelaars en contactdozen passen bij elkaar.

Gesprekken met Wethouder en Hof Wonen

Wethouder Volkshuisvesting, Wijken, Welzijn en Zuidwest van Den Haag, Martijn Balster, was ook aanwezig. Hij streeft naar verbetering van de woningen en wil samen met de Huurdersraad en Hof Wonen pleiten voor meer financiering vanuit de overheid. 

Carolien de Jager (Hof Wonen) wil investeren in kwalitatief goede woningen en benadrukte haar bereidheid om samen te werken met de gemeente. Zowel zij als Wethouder Martijn Balster gingen in gesprek met de aanwezige huurders. Tijdens deze gesprekken werd de wethouder geïnformeerd over een recente explosie in de buurt en de impact daarvan op de buurtbewoners. 

Eerdere Huurdersavonden hadden vragen opgeleverd over zonnepanelen. Floor Kuipers, beleidsadviseur Duurzaamheid bij Hof Wonen, gaf aan dat de woningcorporatie hier momenteel aan werkt.

Vrijwilligers Huurdersraad

De Huurdersraad wordt geleid door een vrijwillig bestuur ondersteund door een beleidsmedewerker. Een van de bestuursleden vertelde dat hij vrijwilliger was geworden omdat hij samen met anderen iets nuttigs wilde bijdragen aan zijn directe woonomgeving. Bij een kraampje konden aanwezige huurders informatie krijgen over het vrijwilligerswerk bij de Huurdersraad, wat resulteerde in aanmeldingen om wijkambassadeur te worden, oftewel ‘de ogen en oren van de Huurdersraad in de wijken’.”

Naast het bestuur werkten dertien vrijwilligers mee om de Huurdersavond goed te laten verlopen. Hun inzet werd gewaardeerd.

Verslag door: Ronald van der Spiegel

Foto’s door: Bart Versteeg.

– Klik hier om alle foto’s te bekijken –

Deel dit bericht