Lees hier wat wij bespraken tijdens onze laatste vrijwilligersbijeenkomst

Op donderdag 15 februari 2024 kwamen de vrijwilligers van de Huurdersraad van Hof Wonen bijeen samen met het bestuur en beleidsmedewerker Rachel. De Huurdersraad behartigt de gezamenlijke belangen van alle huurders van Hof Wonen.

Een aantal belangrijke punten stonden op de agenda. Zo spraken de vrijwilligers onder meer over:
1. De komende huurverhoging. Het voorstel is 5,3% voor alle huurders. De huurdersraad publiceerde hier al eerder samen met de andere twee grootste Haagse huurdersorganisaties een persbericht over. Niet iedereen is een fan. Ondanks dat de huurtoeslag een deel van de huurverhoging compenseert hebben veel mensen moeite de eindjes aan elkaar te knopen. De huurders zien het liefst dat een huurder in een woning met een DEFG-energielabel geen huurverhoging krijgt. Zij vinden ook dat de binnenkant van de woning en de staat van de woonomgeving mee zouden moeten wegen bij de huurverhoging. De aanwezigen waren geen voorstander van een inkomensafhankelijke huurverhoging maar men vindt wel dat armoedebestrijding ook een taak is voor de wooncorporaties.

2. Sociale cohesie in je wijk. De huurders denken dat het effectiever is om op kleine schaal hieraan te werken, niet op grote schaal. Naast de taak van de huurders zelf is dit volgens de huurders een taak voor de gemeente en de woningcorporaties. Belangrijk voor de cohesie zijn ‘trekkers’, mensen die het voortouw nemen. In Den Haag Zuidwest zijn al 14 zogenaamde ontmoetingsplekken. De huurdersraad krijgt deze plekken graag in beeld. In een enquête zou gevraagd kunnen worden naar nut en belang van de ontmoetingsplekken;

3. 24-uurs CV onderhoud. Huurders vinden het belangrijk dat er niet alleen 24 uur gemeld kan worden maar ook dat er tijdig een oplossing komt. Vooral in de wintermaanden. Wat vooral belangrijk is, is goed onderhoud. Dit voorkomt problemen met de CV.

Er werd verder nog wat andere zaken besproken. Een greep in willekeurige volgorde:
– Plaats naambordjes bij de ingang van de flat bij de deurbel;
– Woningen met een EFG-energielabel versneld aanpakken (isoleren);
– De Huurdersraad zoekt meer vrijwilligers: wijkambassadeurs, energiecoaches en in het bijzonder bestuursleden. Er zijn nu maar vijf terwijl er eigenlijk negen mogen zijn. Veel handen maken licht werk!
– Hof Wonen en de huurdersraad hebben zich aangesloten bij een nieuwe geschillencommissie. Namelijk de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland. Deze informatie is ook te vinden op de website van Hof Wonen.

Op de planning van de Huurdersraad voor 2024 staat nu:
– Advisering Hof Wonen;
– Prestatieafspraken maken met Hof Wonen en de betrokken gemeenten;
– Twee huurders raadplegingen. De eerste is op 21 maart in Brasserie Bijna Thuis in Rijswijk;
– De Jaarlijkse Huurdersavond, dit jaar op 23 mei. Locatie nog onbekend;
– Vier bijeenkomsten met de vrijwilligers. De eerste was op 15 februari, de volgende ruim voor 23 mei. De laatste twee nog te plannen;
– Nog veel meer gebruik maken van de mogelijkheden voor digitale communicatie.

Wil jij volgende keer ook graag meepraten en het bestuur helpen met hun adviezen aan de corporatie? Meld je dan direct aan als vrijwilliger. Wij nemen dan contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

Deel dit bericht