Boeiende discussies bij de Huurdersraadpleging

Op donderdag 21 maart 2024 organiseerde de Huurdersraad van Hof Wonen een Huurdersraadpleging. Het was de eerste keer dat zoiets plaatsvond. Het thema was Sociale Cohesie in je wijk.

Ruim 40 mensen namen deel aan de huurdersraadpleging. Verdeeld over zeven groepjes gingen de aanwezigen in discussie over vier stellingen. Dat was niet wat men vooraf had verwacht. De huurders waren benieuwd wat er met hun wijk ging gebeuren, wilden hun klachten kwijt over slechte of niet uitgevoerde reparatie. Anderen kwamen volledig blanco zonder verwachtingen naar de avond of waren simpelweg nieuwsgierig naar wat de avond zou brengen. Ook waren er mensen die stelden dat de Huurdersraad veel doet en zij konden het waarderen dat die raad nu in gesprek ging met de huurders.

De avond begon na het broodje met soep met een inleiding over wat de Huurdersraad Hof Wonen allemaal doet. Er waren veel mensen die voor het eerst kwamen en zij luisterden aandachtig. Een belangrijk speerpunt uit het jaarplan van de Huurdersraad voor 2024 gaat over communicatie. Voor de raad zelf met de huurders maar ook vanuit Hof Wonen! Ook werd een tussenstand gegeven van de enquête waarin de Huurdersraad eerder dit jaar aan de huurders vroeg In hoeverre voel jij je verbonden met je wijk?Dat viel niet mee, men voelde zich meer verbonden met het eigen wooncomplex dan met de wijk maar het gemiddelde oordeel haalde niet eens een zeventje. Toch had bijna de helft van de respondenten vrienden in de wijk.

Iets meer dan de helft kende de hulporganisaties in de eigen wijk, maar ruim 80% had geen behoefte om daar gebruik van te maken. Ook buurtkamers riepen geen warme gevoelens op, vooral omdat men het idee had dat de vaste bezoekers niet echt open stonden voor nieuwe bezoekers. Deelnemen aan activiteiten in je wijk? Wat wil men eigenlijk? De top drie was (1) Samen eten, (2) Bingo spelen en (3)Activiteiten voor de kinderen.

Op de vraag wat men meer nodig had om zich verbonden te voelen met de eigen wijk, zeiden de meeste mensen: NIETS. Daarnaast gaven ook veel respondenten aan graag het jaarlijkse zomerfeest terug te willen zien. Veel merkten hier op dat meer onderhoud van de wijk noodzakelijk is, naast het nakomen van afspraken door Hof Wonen.

Na deze uitleg door de Huurdersraad over de enquête begon het hoogtepunt van de avond: in groepjes discussiëren over vier stellingen:

1) Wat is volgens jou Sociale Cohesie?

2) Hoe ervaar je als huurder Sociale Cohesie?

3) Wat heb je als huurder nodig om de Sociale Cohesie in je wijk te vergroten?

4) Wat kunnen de gemeente en Hof Wonen doen om de Sociale Cohesie te vergroten?

Er waren om het gesprek op gang te brengen veel hulpvragen. Die waren niet nodig, er werd geanimeerd gediscussieerd door de gemiddeld zes personen per groepje. De gespreksleiders vulden een antwoordformulier in met per tafel de uitkomsten. Die werden na afloop samengevat en met de aanwezigen gedeeld.

Bij vraag 1) ‘Wat is volgens jou Sociale Cohesie?’ was het sleutelwoord: COMMUNICATIE! Het ging daarbij om simpele zaken als ‘Praat met je buren’ of ‘Sta open voor anderen’. 

Vraag 2) ‘Hoe ervaar je als huurder Sociale Cohesie?’ was voor velen lastig te beantwoorden. Bij wat meer Sociale Cohesie sta je open om hulp te geven aan je buren. Maar hoe weet je wie hulp nodig heeft?

Bij vraag 3) ‘Wat heb je als huurder nodig om de Sociale Cohesie in je wijk te vergroten?’ was de sleutel opmerking ‘Neem zelf het initiatief!’ Andere tips waren: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. ‘Ga naar plekken waar ook anderen komen’. Zoals bijvoorbeeld de buurtkamers. 

De vierde en laatste vraag ‘Wat kunnen de gemeente en Hof Wonen doen om de Sociale Cohesie te vergroten?’ leverde een belangrijke boodschap op aan Hof Wonen: ‘Neem meldingen serieus, vooral die over overlast’.

De Huurdersraad gaat nu alles uitwerken. Later dit jaar komt er weer een Huurdersraadpleging over het onderwerp leefbaarheid, daarin zal de Huurdersraad proberen verder in te zoomen op de onderwerpen veiligheid en overlast. Volgend jaar komt opnieuw een brede enquête over leefbaarheid, die hopelijk dan oplevert dat meer inzet op leefbaarheid en communicatie door de Huurdersraad en door Hof Wonen een zichtbare verbetering van de Sociale Cohesie, de veiligheid en vermindering van de ervaren overlast in de wijken heeft opgeleverd.

Hoe keken de aanwezige huurders na afloop terug op deze eerste huurdersraadpleging? Het was de eerste keer dat gevraagd werd aan de huurders om zelf hun mening kenbaar te maken aan de Huurdersraad. Één huurder zei: FANTASTISCH! Anderen noemden de veilige sfeer om je te kunnen uiten, weer anderen gaven aan genoten te hebben van de avond. Afsluitend werd de avond ook gezellig en leerzaam genoemd.

Voor het vervolg werd opnieuw de noodzaak van communicatie genoemd, naast het op de avond zelf al vertoonde begrip voor elkaar.

Op 23 mei is er weer de jaarlijkse Huurdersavond. Veel aanwezigen hopen dan weer te komen en hun nieuwe kennissen van de Huurdersraadpleging opnieuw te kunnen spreken!

 

Deel dit bericht